Novela zákona Lex OZE II: sdílení energie v rámci energetických komunit

Vláda již schválila novelu energetického zákona Lex OZE II k energetickým komunitám, návrh má nyní v rukou Poslanecká sněmovna.

Vláda již schválila novelu energetického zákona Lex OZE II k energetickým komunitám, návrh má nyní v rukou Poslanecká sněmovna. Tato fáze poskytuje příležitost pro vylepšení systému na základě zkušeností ze zahraničí. Podle ministr průmyslu a obchodu Jozefa Síkely toto rozhodnutí výrazně pomůže modernizaci české energetiky, ministerstvo udělalo maximum pro to, aby vznik sytému pro energetickou komunitu byl funkční a přinesl všechna pozitiva. Na vzniku novely se podílela široká veřejnost expertů z nevládních organizací, včetně Energetického regulačního úřadu a provozovatelů přenosové soustavy ČEPS.

Co je komunitní energetika?

Vychází z konceptu, který umožňuje skupině lidí společně vyrábět energii, a to zejména elektřinu z obnovitelných zdrojů. Hlavními principy komunitní energetiky jsou demokratizace energetického systému, participace obyvatel, podpora obnovitelných zdrojů energie a udržitelnost. Cílem je posílit lokální ekonomiku, ochránit životní prostředí a vytvořit energeticky nezávislé a odolné komunity.

Kde bude možné sdílet vlastní vyrobenou elektřinu?

Vyrobenou elektřinu bude možné sdílet se skupinou o 1000 členech na území obcí s rozšířenou působností. Dalším zajímavým aspektem je to, že novela o komunitní energetice umožní sdílení vlastní vyrobené elektřiny na jiném místě spotřeby. To znamená, že pokud máte například chalupu s vlastním zdrojem obnovitelné energie, budete moci tuto vyrobenou elektřinu sdílet s jiným místem spotřeby, například s vaším bytem, nebo naopak. Touto metodou můžete využít výhodného a efektivního využití energie a snížit náklady na elektřinu. Sdílení energie bude možná mezi různými komunitami, jako jsou například obce, školy, úřady a podniky. Detailní podrobnosti a podmínky sdílení elektřiny budou dále upřesněny v nové legislativě.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce zabránit nevyužitým přebytkům energie

Sdílením energie z obnovitelných zdrojů se zabrání nevyužívání přebytků energie z obnovitelných zdrojů. Komunitní energetika přispěje k decentralizaci energetiky. Decentralizovaný energetický systém bude ideálně doplňovat stávající centralizovaný systém, který se spoléhá na velké centrální zdroje energie a rozvádí ji mezi širokým spektrem spotřebitelů na celém území České republiky i v zahraničí. Touto novelou Česko získalo příležitost stát se jednou z předních zemí v oblasti komunitní energetiky v Evropě.

Jaký je technický potenciál komunitní energetiky?

Podle odhadu Macenauera disponuje fotovoltaika technickým potenciálem pro rozvoj komunitní energetiky o množství téměř 5 TWh. Pro lepší představu, roční spotřeba elektřiny v České republice dosahuje přibližně 60 TWh. Je však důležité si uvědomit, že při zakládání skupin pro sdílení elektřiny je nutné postupovat obezřetně. Proto je doporučeno využít odborníků z oblasti energetiky, kteří poskytnou potřebné služby a pomohou při plánování investic do vlastních výroben elektřiny.

Jaké budou podmínky?

Jedna z hlavních a důležitých podmínek bude založení elektroenergetického datového centra, jehož cílem bude zpracovávat veškerá data jak o výrobě, tak i o spotřebě energie v nově vzniklých odběrných a výrobních místech.

Ještě nemáte svou fotovoltaickou elektrárnu?

Pokud máte jakékoliv dotazy, ohledně fotovoltaické elektrárny, komunitní energetiky, dotace, spotových cen a celkového energetického managementu, neváhejte se na nás obrátit!

Zdroj: MPO