Elektroprojekce | Intelio Solutions, s.r.o.
 

Kvalitní dokumentace je základ každého projektu

Správně vypracovaná dokumentace poskytuje pevný rámec pro plánování, instalaci a údržbu elektrických systémů. Důkladné a přesné technické plány, schémata zapojení a specifikace materiálů jsou klíčové pro správné provedení projektu. Kvalitní dokumentace také usnadňuje komunikaci mezi projektanty, instalatéry a zákazníky, což přispívá k efektivnímu průběhu celého procesu. Bez pečlivě připravené dokumentace často vznikají nedorozumění, které mohou vést k nesprávnému fungování elektrických systémů.

Mám zájem

Nechte se inspirovat jedním z našich klientů.

Projekční práce

Projekční práce jsou nedílnou součástí komplexních dodávek naší firmy. V návaznosti na znalosti našich projektantů, dodáváme celé řadě zákazníků projektovou dokumentaci jako samostatný produkt. Vypracujeme elektroprojekt pro elektroinstalaci i pro fotovoltaickou elektrárnu.

Vysoká kvalita

Elektroprojekcí se zabýváme již pár let. Dostalo se nám do rukou i mnoho špatně navržených projektů, které jsme byli nuceni upravit. Vysokou kvalitu našich projektů ovlivňují dlouholeté zkušenosti projektantů z praxe.

Sofistikovaný software

Pro projektovou dokumentaci využíváme sofistikovaný software AutoCAD. Software je pravidelně aktualizován na nejvyšší dostupné verze. Po dokončení je projekt dodán v tištěné i elektronické podobě. Během vytváření projektu s vámi budeme neustále v kontaktu, aby vše bylo přesně podle vašich představ.

Přehlednost

Projekty tvoříme tak, aby se v nich následně realizační firmy vyznaly. Přehlednost je základ správného projektu. Konzultujeme s koncovým zákazníkem i s realizační firmou jejich požadavky. Vždy se každému projektu věnujeme individuálně a na 100 %.

Profesionální tým

Certifikovaní projektanti

Dodržení termínu

Individuální přístup

Jaké dokumentace pro vás můžeme zpracovat

Rozsah projektové dokumentace může být dohodnut individuálně, ale standardně vypracováváme tyto stupně dokumentací:

  • studie stavby
  • dokumentace pro územní rozhodnutí
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro provádění stavby
  • dokumentace skutečného provedení