Na jakém principu funguje fotovoltaická elektrárna?

V tomto článku se podíváme pod povrch fotovoltaických elektráren a odhalíme klíčové principy, mechanismy a komponenty, které stojí za tímto revolučním způsobem výroby energie.

V tomto článku se podíváme pod povrch fotovoltaických elektráren a odhalíme klíčové principy, mechanismy a komponenty, které stojí za tímto revolučním způsobem výroby energie. Od první interakce slunečních paprsků s povrchem až po distribuci vyrobené elektřiny, rozklíčujeme každý krok procesu a podíváme se na to, jak fotovoltaické elektrárny přinášejí udržitelnou budoucnost naší energetické spotřeby.

Fotoelektrický jev

Fotovoltaika spočívá v přeměně slunečního záření dopadajícího na solární panely na stejnosměrný proud. Tento proud je následně transformován střídačem, také nazývaným měnič, na střídavý proud, který napájí běžné spotřebiče připojené do elektrické sítě. Přebytečná energie, pokud se vyrobí, je ukládána do fotovoltaické baterie pro budoucí využití.

Fotovoltaická elektrárna využívá fotoelektrický jev, který se odehrává ve fotovoltaických článcích umístěných v panelech. Tento jev spočívá ve vyrážení elektronů z atomů křemíku, když na články dopadají fotony ze slunečního záření. Rychlost pohybu těchto elektronů je přímo úměrná množství vyrobené elektřiny.

Jak fungují solární panely

Solární panely mají za úkol přeměnit sluneční energii na elektrickou energii. Struktura solárních panelů je založena na fotovoltaických článcích. Tyto články jsou složeny z materiálů, jako je křemík, který je schopen interagovat s fotony ze slunečního záření. Když fotony dopadají na fotovoltaický článek, uvolňují elektrony z atomů křemíku skrze fotoelektrický jev.

Uvolněné elektrony jsou následně navedeny k pohybu ve vnitřní struktuře článku pomocí elektrického pole. To vytváří elektrický proud, který lze zachytit a využít pro napájení elektrických spotřebičů. Důležité je, že sluneční záření, ze kterého tato energie pochází, je téměř neomezený zdroj energie, což činí solární panely ekologicky udržitelnou alternativou k tradičním způsobům výroby elektřiny.

Solární panely jsou často propojeny paralelně nebo sériově, což zajišťuje dostatečný výkon a napětí pro napájení domácností či komerčních objektů. Na přední straně jsou panely kryty odolným sklem, které chrání fotovoltaické články před vnějšími vlivy, a na zadní straně je plastová fólie a konektory pro propojení s dalšími komponenty systému.

Vyplatí se investovat do baterie při pořízení elektrárny?

Investovat do baterie při pořízení fotovoltaické elektrárny představuje mimořádně výhodný krok, který má mnoho dlouhodobých přínosů. Fotovoltaická baterie umožňuje efektivní uchování přebytků vyrobené energie, kterou domácnost v daném okamžiku nespotřebuje. Tato energie je pak k dispozici pro využití v dobách snížené sluneční aktivity nebo dokonce během blackoutů, kdy je dodávka elektřiny narušena.

Baterie přináší značnou energetickou nezávislost, a to i na místech, kde není dostupná elektrická síť. Tímto způsobem lze využívat vlastní vyrobenou elektřinu kdykoli a nezávisle na okolních podmínkách. Tato investice tak nejen minimalizuje náklady na energii, ale i rizika spojená s nestabilitou dodávek elektřiny.

Více o bateriích a FVE.

Výkon a účinnost solární elektrárny

Při návrhu a dimenzování solární elektrárny je klíčové najít optimální rovnováhu mezi výkonem a účinností. Zvolený počet a typ fotovoltaických panelů, stejně jako jejich orientace a sklon, budou mít vliv na dosažený výkon a účinnost celého systému. Správný návrh zajistí maximální využití sluneční energie a optimální výrobu elektrického proudu, což je klíčové pro dosažení co nejvyšší efektivity a návratnosti investice.

Cena fotovoltaiky

Když se budete zajímat o to, jaká je cena solární elektrárny, musíte tedy brát v úvahu nejen samotné panely, ale i ostatní součásti. Záleží také na tom, co všechno budete chtít solárním systémem napájet. Můžete třeba elektrárnu propojit s wallboxem a nabíjet elektromobil zcela zdarma. Spočítejte si, na kolik vyjde fotovoltaika pro váš dům a kolik díky ní můžete ušetřit, pomocí naší online kalkulačky cen fotovoltaiky.

Nezapomeňte, že je stále možné díky programu NZÚ získat dotaci na vaši fotovoltaickou elektrárnu.


Kontaktujte nás