Efektivní a komplexní energetický management pro vaši budovu

Energie je nezbytná pro provoz našich budov, a proto je důležité najít způsoby, jak ji využívat co nejefektivněji.

V dnešní době je efektivita energetického využití nejen cílem, ale také povinností. Energie je nezbytná pro provoz našich budov, a proto je důležité najít způsoby, jak ji využívat co nejefektivněji. Jedním z klíčových nástrojů pro dosažení pravé energetické efektivity je automatizace budov, a zde přichází na řadu Miniserver od Loxone.

Automatizace budov se stala stěžejním prvkem moderního energetického řízení. Významně přispívá k úspoře energie, snižování nákladů a zlepšení celkového komfortu. A právě v tomto směru vyniká Miniserver.

Miniserver je kompaktní zařízení, které funguje jako mozek vaší budovy. Dokáže propojit a řídit různé systémy a zařízení, jako jsou osvětlení, topení, klimatizace, bezpečnostní prvky a mnoho dalšího. To vše s cílem dosáhnout optimálního energetického výkonu budovy.

Víc než jen FVE na střeše

Energetický management je více než solární panely na střeše, větrání s rekuperací tepla nebo účinné vytápění. Pravá energetická efektivnost vzniká až tehdy, kdy všechny tyto technologie spolupracují pod jednou střechou, v rámci komplexní automatizace budovy. Teprve tehdy je využitý potenciál úspory energie skutečně na maximu.

Aby bylo možné vizualizovat a optimalizovat tok energie ve vaší budově, je zapotřebí centrálního řízení - a tady vstupuje do hry Loxone Miniserver. Tento systém propojuje všechny komponenty budovy, aby pracovaly co nejefektivněji, a to jak samostatně, tak v koordinaci s ostatními prvky. Hlavní výhodou tohoto řešení je jeho jednoduchá aplikovatelnost na jakýkoliv typ budovy a všechny aspekty jejího řízení.

3 základní kroky pro efektivní energetický management s Loxone

 1.     Zjistěte, jaká je vaše spotřeba

Pomůžeme vám změřit a zanalyzovat energetické potřeby vaší budovy, Loxone identifikuje zařízení, která spotřebovávají více energie, než je potřeba. Systém dokáže automaticky regulovat vytápění, chlazení, osvětlení a další spotřebiče na základě aktuálních potřeb a cen energií. To pomáhá minimalizovat spotřebu v dobách, kdy není potřeba.

 2.     Snižte základní spotřebu energie

Druhým krokem je snížení základní spotřeby elektřiny – energie, která den co den zajišťuje provoz budovy.

 3.     Zvolte správnou strategii

Pomůžeme vám přesunout potřebu spotřebu energie do doby, kdy je levnější.

Co dalšího vám přinese energetický management řízený Loxone?

Monitorování energetické spotřebyLoxone umožňuje monitorovat spotřebu elektřiny, tepla a dalších energií v reálném čase. Tím lze identifikovat energetické ztráty a nepotřebné spotřebiče. Jak jste na tom s vlastní výrobou? Kolik energie využíváte ze sítě? Jaká je aktuální spotřeba? Díky Loxone získáte odpověď na všechny tyto otázky.

Automatizace – Systém dokáže automaticky regulovat vytápění, chlazení, osvětlení a další spotřebiče na základě aktuálních potřeb a cen energií. To pomáhá minimalizovat spotřebu v dobách, kdy není potřeba.

Integrace FVE do energetického managementu – Díky široké škále otevřených rozhraní je integrace fotovoltaických systémů do chytré budovy snadná, což umožňuje cílené využití vlastní elektřiny. S inteligentními měřiči energie v systému Loxone máte aktuální přehled o spotřebě i produkci elektřiny. Toky energie lze kdykoli monitorovat prostřednictvím aplikace Loxone.

Žádné přetíženíLoxone konstantně monitoruje aktuální zatížení ve vaší domově. V případě, že se překročí maximální povolený výkon, systém automaticky odpojí a zablokuje určité spotřebiče podle jejich priority. Tím se zajišťuje spolehlivá ochrana před přetížením elektrického přívodu budovy a následným vypnutím jističů.

Chci využívat svou energii efektivně.

 

Rezervujte si termín

Nevyhovuje vám žádný termín? Zavolejte nám: +420 577 544 745