Fotovoltaika pro bytové domy – nejčastější otázky a odpovědi

Nedávná změna legislativy v oblasti komunitní energetiky vzbudila velký zájem ze strany Společenství vlastníků (SVJ) a bytových družstev o instalaci solárních elektráren.

Téma fotovoltaických systémů na střechách bytových domů je v současné době zvláště aktuální. Nedávná změna legislativy v oblasti komunitní energetiky vzbudila velký zájem ze strany Společenství vlastníků (SVJ) a bytových družstev o instalaci solárních elektráren. Mnoho lidí si je vědomo potenciálních úspor, které vlastní zdroj energie může přinést, ale stále existuje řada otázek a nejasností v tomto tématu. V tomto článku jsme se rozhodli sesbírat nejčastější dotazy a poskytnout strukturované odpovědi.

Může fotovoltaická elektrárna pokrýt spotřebu ve společných prostorách?

Ano, pokrytí spotřeby ve společných prostorách bytového domu pomocí fotovoltaických panelů je možné. Fotovoltaický systém na střeše bytového domu může generovat dostatek elektrické energie k pokrytí spotřeby ve společných prostorách, jako jsou chodby, výtahy, osvětlení, nebo dokonce elektrická vrata či zabezpečovací zařízení. Ale omezovat se pouze na společné prostory by bylo nepraktické, vzhledem k tomu, že velká FVE obvykle vyrobí mnohem více energie, tudíž energetický management budovy může být komplexní.

Můžeme nevyužitou energii prodávat do sítě? 

Ano přebytky je možné prodávat do sítě, ale je nutné mít tzv. ERÚ licenci (pokud instalovaný výkon elektrárny bude mít vyšší výkon než 50 kWp, což je velmi pravděpodobné u bytových domů.) Jedná se o licenci na výrobu elektřiny, kterou uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ). Ovšem, pokud je hlavním cílem pokrytí vlastní spotřeby energie, tento postup nedoporučujeme. Pokud bude v budoucnu hodně podobných elektráren s přebytky, výkupní cena půjde dolů. Lepším řešením je si energii ukládat do baterie a využívat ji v době, kdy fotovoltaická elektrárna tolik nevyrábí (třeba přes zimu).

Poznámka: Licenci ERÚ musí mít všechny fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 50 kWp. Prodej přebytků do sítě je tak pouhou doplňkovou službou.

Kolik solárních panelů můžeme umístit na střechu?

Počet solárních panelů, které můžete umístit na střechu, závisí na několika faktorech, včetně velikosti střechy, dostupného prostoru, úhlu sklonu střechy, efektivity panelů a vaší energetické spotřeby. V Intelio Energy je návrh optimálního počtu panelů, výkonu elektrárny, zaměření střechy dronem vždy součástí dodávky díla.

Co když má bytové družstvo více vchodů?

Obvykle platí, že každý vchod, respektive každé číslo popisné, vyžaduje vlastní přípojkovou skříň. Každá tato přípojková skříň je spojena s vlastní solární elektrárnou. To znamená, že v případech, kdy má budova více vchodů (a tedy více přípojkových skříní), není možné vytvořit jednu společnou solární elektrárnu, která by zásobovala energií všechny vchody. Každý vchod musí mít svou vlastní solární elektrárnu, včetně odpovídajících komponent, jako jsou střídače a případně baterie. Tím je zajištěno individuální pokrytí energetických potřeb každého vchodu.

Jak je to s dotacemi?

Bytové domy mohou využívat dotace z programu Nová zelená úsporám, které mohou pokrýt až 50 % uznatelných nákladů. Pravidla pro výpočet těchto dotací jsou následující:

Fotovoltaické elektrárny (FVE) - Každý nainstalovaný kWp solárního výkonu má nárok na dotaci ve výši 15 000 Kč. Maximálně podporovaný instalovaný výkon činí 100 kWp.

Baterie - Bytový dům může získat 10 000 Kč za každou kWh kapacity baterie. Je však nutné, aby kapacita baterie odpovídala minimálně polovině nainstalovaného výkonu FVE (např. pro 20 kWp FVE je potřeba mít minimálně 10 kWh baterii). Celková podpora pro baterie se vztahuje maximálně na 1,5 násobek nainstalovaného výkonu FVE.

Připojené bytové jednotky - Pokud bytový dům využívá energii z FVE nejen pro společné prostory, ale také pro bytové jednotky, má nárok na podporu ve výši 10 000 Kč za každou připojenou bytovou jednotku.

Pokud má dům více vchodů, a tedy i více fotovoltaických elektráren, lze čerpat podporu pro každou FVE zvlášť.

Zdroj: TZB-info, NZÚ

Máte zájem o fotovoltaickou elektrárnu?


Kontaktujte nás