Další krok ke komunitní energetice v Česku

Novela zákona LEX OZE II byla v prvním čtení poslanecké sněmovny schválena. Komunitní energetika je tak zase o něco blíže.

Novela zákona LEX OZE II byla v prvním čtení poslanecké sněmovny schválena. Komunitní energetika je tak zase o něco blíže. Novelu má nyní v rukou Hospodářský výbor.

Co je to komunitní energetika?

Tento inovativní přístup klade důraz na spolupráci a sdílení energie mezi jednotlivci a komunitami po celé České republice

Hlavním principem komunitní energetiky je možnost výroby elektřiny na jednom místě a její využití na jiném místě, což otevírá nové možnosti pro občany i firmy. Představte si, že můžete mít solární panely na své chatě na venkově a využívat získanou elektřinu ve svém městském bytě. To je přesně to, co komunitní energetika umožňuje.

Další inovací je možnost sdružování více členů do jedné komunity, kteří si mohou vzájemně sdílet elektřinu. Tato skupina může zahrnovat až 10 členů a fungovat může například jako širší rodina, firma s několika provozy nebo několik úřadů v jedné obci. Tím se výrazně snižují náklady na investice do obnovitelných zdrojů energie a zvyšuje se efektivita využití.

Je důležité poznamenat, že pokud bude elektřina sdílena prostřednictvím distribuční soustavy, budou se na ni vztahovat standardní platby za použití elektrizační soustavy. To zajišťuje, že komunitní energetika bude v souladu s legislativními požadavky a bude spravedlivě financována.

Komunitní energetika je tedy inovativním způsobem, jak spojit síly a přispět k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu energetickému sektoru v České republice. Tento nový přístup nabízí možnost využít stávající energetické zdroje efektivněji a dává občanům a komunitám větší kontrolu nad svou energií.

Výsledná podoba novely LEX OZE II

Dle slov ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely novela LEX OZE II představuje funkční, a hlavně stabilní model budoucího fungování komunitní energetiky u nás a umožní snížit výdaje za energie a posílit také energetickou nezávislost každého z nás a s tím i celé naší společnosti.

Jaká budou omezení

Vstup do světa energetických společenství přináší omezení, která však mají za cíl zajišťovat bezpečnost a stabilitu energetických sítí. V prvním kroku bude energetické společenství oprávněno sdílet elektřinu v rámci území, které pokrývá správní obvody tří obcí s rozšířenou působností nebo území hlavního města Prahy. Kromě toho bude počet odběrných míst v rámci jednoho energetického společenství omezen na maximálně 1000.

Tato územní omezení mají svůj původ v důležitých faktorech, které zahrnují stabilitu distribuční soustavy, dostupnost dat a zachování celkové funkčnosti energetického systému. Tyto faktory jsou zásadní pro zajištění bezproblémového provozu elektrické sítě a ochranu zájmů všech zúčastněných stran.

Je zajímavé poznamenat, že podobná územní omezení jsou běžným jevem v různých evropských zemích. Například ve Francii je sdílení elektřiny omezeno na vzdálenost 2 km ve městech a 20 km na venkově. V Německu je pak sdílení elektřiny na větší vzdálenosti vůbec neumožněno. Rakousko rovněž uplatňuje obdobná pravidla týkající se územního omezení v energetických společenstvích.

Zdroj: MPO

Ještě nemáte svou fotovoltaickou elektrárnu?


Kontaktujte nás