Volba vytápění pro nízkoenergetické a pasivní domy

Na první pohled se tepelné čerpadlo může zdát jako ideální volbou pro takové domy, ale existuje i alternativa, která má mnoho výhod a může být dokonce lepší volbou – elektrické podlahové vytápění.

Při rozhodování o vhodném způsobu vytápění nízkoenergetického či pasivního domu je třeba zvážit různé faktory, včetně účinnosti, nákladů a dlouhodobé udržitelnosti. Na první pohled se tepelné čerpadlo může zdát jako ideální volbou pro takové domy, ale existuje i alternativa, která má mnoho výhod a může být dokonce lepší volbou – elektrické podlahové vytápění.

A jaké má elektrické podlahové vytápění výhody?

Komfort a účinnost

Jedním z hlavních argumentů pro elektrické podlahové vytápění je jeho vysoká účinnost při rozložení tepla po celém domě. Toto vytápění funguje na principu vyzařování tepla z podlahy, což zajišťuje rovnoměrné a příjemné teplo bez studených míst nebo výkyvů teplot. V nízkoenergetických a pasivních domech, kde je klíčovým cílem minimalizovat tepelné ztráty, je tato rovnoměrná distribuce tepla zvláště důležitá.

Nulová údržba a revize

Jednou z významných výhod elektrického podlahového vytápění je jeho nízká potřeba údržby a revizí. Tepelná čerpadla vyžadují pravidelnou kontrolu a údržbu, což může představovat nejen časové a organizační nároky, ale také finanční investici. Naopak, elektrické podlahové vytápění je většinou bezúdržbové a může fungovat bez problémů po mnoho let.

Ekologická varianta s Heatfolií

Při rozhodování o použití elektrického podlahového vytápění se můžete rozhodnout pro ekologickou variantu, jako je Heatfolie. Tento produkt je navržen s ohledem na energetickou účinnost. Heatfolie je tenký, elektrický topný systém, který lze snadno instalovat pod podlahovou krytinu, což umožňuje optimální využití tepla a minimalizaci ztrát.

I přes stoupající popularitu tepelných čerpadel v nízkoenergetických a pasivních domech, existuje několik významných nevýhod, které by měly být brány v úvahu při rozhodování o vhodném vytápění

Náklady na pořízení a údržbu: Tepelná čerpadla jsou spojena s vysokými pořizovacími náklady, a to nejen kvůli samotnému zařízení, ale i kvůli nutnosti vyčlenit prostor v domě pro vnitřní jednotku tepelného čerpadla, což může znamenat další náklady na stavební úpravy.

Omezený životní cyklus: I při pečlivé údržbě a revizích mají tepelná čerpadla omezený životnostní cyklus. Morálně technická životnost těchto zařízení je často omezena na 10 let, což může znamenat nutnost častých náhradních investic.

Složitá technologie: Tepelná čerpadla mají složitou konstrukci, která zahrnuje několik komponent, včetně kompresoru, oběhových čerpadel, ventilátoru a elektronické regulace. Tato složitost může znamenat větší nároky na údržbu a opravy.

Potřeba chladiva a jeho kontrola: Tepelná čerpadla vyžadují chladivo, které musí být pravidelně kontrolováno a po cca 10 letech vyměněno. Úniky chladiva mohou snižovat účinnost a zvyšovat náklady na provoz.

Potřeba akumulační nádrže a dalšího vybavení: Kromě samotného tepelného čerpadla je třeba instalovat akumulační nádrž, expanzní nádrž, regulační ventily a elektronickou jednotku, což zvyšuje náklady i složitost instalace.

Omezený výběr místa pro venkovní jednotku: Venkovní jednotka tepelného čerpadla vydává určitý hluk, což může omezovat možnosti umístění této jednotky, a to zejména v tichých oblastech.

Odpovídající ochrana v zimě: V zimních obdobích je třeba zajistit provoz tepelného čerpadla i při dočasném opuštění domu, aby se zabránilo zamrznutí systému. To může zahrnovat použití dražší nezámrzné tekutiny nebo jiných opatření.

Návratnost investice

Při zvážení investice do tepelného čerpadla do pasivního domu je důležité mít na paměti návratnost této investice z dlouhodobého hlediska. Dům, který je správně zateplený a je osazen novými okny, nepotřebuje zdroj tepla tak nákladný jako je tepelné čerpadlo. V situaci, kdy již třeba disponujete fotovoltaickou elektrárnou, může být otázka, zda je tepelné čerpadlo skutečně nezbytné.

Fotovoltaická elektrárna již sama o sobě poskytuje obnovitelný zdroj energie, který dokáže pokrýt spotřebu vašeho domu. V této konkrétní situaci může být efektivnější investovat prostředky, které byste jinak alokovali do tepelného čerpadla, do rozšíření vaší fotovoltaické elektrárny nebo do propojení stávajícího systému s elektrickým podlahovým topením.

Tímto způsobem můžete zvýšit využití solární energie a snížit závislost na externích zdrojích energie, což je v souladu s cíli udržitelného bydlení. Každý případ je však jedinečný, a proto je důležité konzultovat své specifické potřeby a možnosti s odborníky na energetiku a domovní systémy, aby byla zajištěna optimální volba pro váš pasivní dům.

Zohledněním těchto dalších nevýhod tepelného čerpadla se stává elektrické podlahové vytápění, zejména s ekonomickými variantami jako Heatfolie, ještě atraktivnější možností pro vytápění nízkoenergetických a pasivních domů. Nabízí spolehlivou, energeticky efektivní a nízko údržbovou alternativu s mnoha výhodami pro majitele těchto moderních domů.

V závěru lze říci, že elektrické podlahové vytápění, zejména v ekologické variantě jako Heatfolie, nabízí efektivní a nízko údržbový způsob vytápění pro nízkoenergetické a pasivní domy. S rovnoměrným rozložením tepla a minimálními nároky na údržbu se jedná o udržitelnou volbu, která může snížit celkové náklady a zvýšit pohodlí v domě. Proto by měli majitelé nízkoenergetických a pasivních domů zvážit elektrické podlahové vytápění jako atraktivní alternativu k tepelným čerpadlům.

 


Kontaktujte nás