Fotovoltaika a bezpečnost, jaká jsou reálná rizika? Může začít hořet?

Často se se setkáváme s dotazy, jestli je fotovoltaika bezpečná, jaká jsou reálná rizika, jestli se fotovoltaika může hasit… Dnes se proto podíváme na to, jaké obavy jsou opodstatněné a co jsou pouhé fámy.

Často se se setkáváme s dotazy, jestli je fotovoltaika bezpečná, jaká jsou reálná rizika, jestli se fotovoltaika může hasit… Dnes se proto podíváme na to, jaké obavy jsou opodstatněné a co jsou pouhé fámy.

Víte, kolik požárů způsobila fotovoltaika v České republice?

V České republice bylo v první polovině roku 2023 připojeno 45 197 fotovoltaických elektráren. Podle statistik Hasičského záchranného sboru České republiky hasiči vyjeli v roce 2023 ke 45 případům požárů FVE, zatímco v roce 2022 jich bylo 29. Nárůst počtu požárů tak odpovídá enormnímu počtu instalací, které často bývají zapojeny neodborně a svépomocí. Zde je pak riziko požáru vysoké a majitelům hrozí rozsáhlé škody na majetku. Podle propočtů HZS ČR představují požáry FVE pouze 0,054 % všech požárů na našem území.

Nejčastější příčiny požárů

Mezi nejčastější příčiny patří chybná instalace, pak to může být chyba v projektu nebo výrobní vada komponentů. Další příčinou je také zanedbání důsledné revize.

Správný projekt je klíčem k úspěchu

Dle Hasičského záchranného sboru je fotovoltaika při správné instalaci a pravidelné údržbě naprosto bezpečná technologie. Při projektu je důležité, aby firma dodržela všechny protipožární předpisy, protože většinou právě špatný projekt a špatná instalace mohou vést k potížím. Dochází pak k přepětí či zkratu systému, to znamená, že pokud montáž i projekt svěříte do rukou odborníků, váš domov nebude nijak ohrožen. Ale jak poznáte odborníka od laika?

  • Montáž musí vždy provádět autorizovaná osoba, která má kvalifikaci „Elektromontér fotovoltaických systémů“.
  • Dům musí mít odpovídající zemnící bod. Již v projektu by solární panely měly být správně uzemněné s odpovídající přepěťovou ochranou.
  • Instalační firma s vámi musí komunikovat, musí vám dát reálný termín dodání.
  • Odborník doporučí nejvhodnější řešení pro váš dům/firmu.

Součástí správného projektu by mělo být vyhodnocení požárního rizika stavebních konstrukcí, požární odolnost, třída reakce na oheň, umístění instalace, optimalizace projektu s ohledem na rizika požáru, zásahové cesty, umístění technologie, integrace systému FVE do obálky budovy a také samozřejmě schéma rozvaděče s rozmístěním vnitřcích prvků.

V případě zájmu o projekt nás neváhejte kontaktovat. Náš tým zkušených projektantů vám rád zhotoví elektro projekci, na kterou bude spolehnutí.

Zpět k požárům, dá se fotovoltaika uhasit?

Riziko samovznícení fotovoltaických panelů je při správné instalaci a pravidelné revizi téměř nulové, ale požár v domě může vzniknout z jiných příčin. V takovém případě mohou hasiči bezpečně zasáhnout. Hořící panely lze hasit i vodou s dodržením bezpečné vzdálenosti. Pro hašení hořících baterií jsou používány speciální prostředky jako oxid uhličitý nebo hasicí prášky, což je věc, kterou by měli řešit profesionální hasiči.

Co pro bezpečnost můžete udělat navíc?

Revize: Pravidelná revize fotovoltaiky by měla probíhat co 1-4 roky v závislosti na typu elektrárny a s ohledem na vnější vlivy prostředí.

Údržba: Pokud máte panely zanesené nechte si je vyčistit.

Monitoring: Monitorujte stav výroby vaší elektrárny, v případě, že se elektrárna chová neobvykle, zavolejte servisního technika. Monitoring výroby rozhodně doporučujeme, například taková automatizace od Loxone je přímo skvělým nástrojem pro sledování statistik, ale třeba i pro obchodování na spotovém trhu.

Odpojovač: Odpojí elektrárnu v případě nouze nebo při potřebě údržby. Elektrárny nad 10kWp výkonu mají odpojovač povinný. Doporučujeme jej instalovat i na elektrárny s nižším výkonem. Odpojovač zajistí vypnutí výstupu elektrického proudu.

 

 


Kontaktujte nás