Jak inteligentní měření energií dokáže změnit váš pohled na spotřebu energií?

Smart metering energií se v poslední dobou stalo velmi diskutovaným tématem, a to hlavě ve firmách, kancelářích, skladech i mezi vlastníky bytových domů a rezidencí.

Smart metering, neboli inteligentní měření energií se v poslední dobou stalo velmi diskutovaným tématem, a to hlavě ve firmách, kancelářích, skladech i mezi vlastníky bytových domů a rezidencí. A proč inteligentní měření doporučujeme zavést do každé firmy? 

Víc než jen čísla na displeji

Chytré měření energií není jenom o tom znát svoji spotřebu elektrické energie či vody. Je to o sledování v reálném čase, o možnosti řídit a optimalizovat energii tak, aby naše provozy byly nejen efektivní, ale také udržitelné. Studie (https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters_en) naznačují, že do roku 2024 bude mít 77 % evropských spotřebitelů zavedeno smart meter. Otázka tedy zní, proč bychom měli zůstat ve zbylých 23 %?

Firmy bez inteligentního měření, aneb jak správně plýtvat energií

1.     14 měsíců bez vlastní výroby

Jeden známý řetězec restaurací se rozhodl investovat do solárních panelů na střechu jedné ze svých provozoven. Po několika dnech od instalace došlo k výpadku přísunu elektrické energie. Avšak střídač selhal, a žádný systém monitoringu a řízení energií na to nepoukázal. Výsledek? Restaurace žila 14 měsíců v domnění, že se díky FVE chová úsporně, přestože vlastně nevyprodukovala ani jediný watt vlastní elektřiny.

2. Unikající kubíky vody

Další situace představuje havárie v soustavě vodních potrubí pod budovou. Voda unikala, ale majitel to zjistil až při vyúčtování po několika měsících, kdy už finančně utrpěl nemalé ztráty.

3. Manažeři a jejich dilema

Manažeři státního podniku čelí ročnímu dilematu – kolik peněz vyhradit na náklady na energie pro následující rok? Bez reálných dat o spotřebě v budovách se odhad stává opravdu pouhým odhadem. To může vést buď k nedostatečné alokaci financí, což nutí firmu škrtat jinde, nebo k přeplatkům.

Tyto příklady jasně ukazují, že měření energií je nejen o pravidelných odečtech, ale o celkovém monitoringu toků energie v budově. Společnosti, které zůstávají mimo rámec smart meteringu, riskují plýtvání zdroji, neefektivní využívání obnovitelných zdrojů a nemožnost efektivního řízení nákladů. Moderní technologie, jako je smart metering, jsou klíčovými nástroji pro zvýšení efektivity a ochranu zdrojů v dnešním konkurenčním podnikatelském prostředí.

Jak na inteligentní měření energie?

Pojďme se podívat na jedno z nejefektivnějších a nejmodernějších řešení na trhu – systém Loxone. Možná jste už slyšeli o něm v souvislosti s inteligentní automatizací budov. Právě tato automatizace je klíčem k úspěchu v oblasti smart meteringu.

Většinou se spousta lidí, když slyší pojem „automatizace“ tak trochu lekne. Ale opravdu se není čeho bát. Automatizace nemusí být hned na začátku složitá. Loxone přichází s elegantním a snadno implementovatelným způsobem, jak zavést chytré měření energie. Jeho jednoduchá integrace umožňuje firmám a řetězcům po celém světě získat úplný přehled o své energetické spotřebě.

Rádi vám pomůžeme inteligentně měřit energii.


Kontaktujte nás