Jak na inteligentní řízení nabíjecí stanice?

TeltoCharge přináší skvělé řešení pro nabíjení elektromobilů, podporuje solární nabíjení i dynamické řízení výkonu. S naším energetickým managementem od Loxone jsme navíc schopni nabíjecí stanici řídit.

Popularita elektromobilů stále roste. S tímto vzestupem se také rozvíjejí technologie a možnosti pro efektivní a ekonomické nabíjení těchto vozidel. TeltoCharge přináší skvělé řešení pro nabíjení elektromobilů, podporuje solární nabíjení i dynamické řízení výkonu. S naším energetickým managementem od Loxone jsme navíc schopni nabíjecí stanici řídit.

Inteligentní nabíjení u vás doma

Loxone je známý svým sofistikovaným přístupem k energetickému managementu v domácnostech a komerčních prostorách. Díky němu jsme totiž schopni propojit různá zařízení a optimalizovat jejich energetickou spotřebu. Dokážeme identifikovat nejvhodnější čas pro nabíjení vozidla a můžeme tak optimalizovat spotřebu elektřiny a snižovat náklady. Navíc s Miniserverem Loxone lze obchodovat na spotovém trhu, tudíž spotřebu nabíjení můžeme přesunout do doby, kdy je elektřina levnější.

Výsledek pro perfektní elektromobilitu 

Loxone efektivně řídí nabíjecí stanici na základě dostupného výkonu. V uživatelské aplikaci máte neustálý přehled o spotřebě elektřiny, energii poskytovanou fotovoltaickými panely a délce nabíjecího cyklu. Díky dálkovému ovládání můžete zasahovat do režimů nabíjení přímo z pohodlí vašeho zařízení.

S Loxone získáte univerzální řídicí jednotku, která je schopná ovládat téměř jakékoli zařízení. Od domácího kina a bazénu až po MaR systémy a průmyslové objekty. Loxone Miniserver sjednocuje veškerou technologii ve vaší budově pod jeden systém a do jedné uživatelské aplikace. I když většinu úkonů zvládá automaticky, máte plnou kontrolu a možnost vzdáleného ovládání přímo na dosah ruky.

Integrace solárního nabíjení s nabíječkou TeltoCharge

Pro efektivní solární integraci je klíčová správná fyzická instalace, včetně kompatibilního elektroměru. Ten detekuje záporný proud, signalizuje, že výroba energie převyšuje spotřebu, a umožňuje její navrácení do sítě. Nabíječka musí být propojena s elektroměrem pro efektivní komunikaci a rozhodnutí, zda zahájit nabíjení, závisí na nastavení nabíječky.

·      Režim Eco: Nabíjení začíná s maximálním využitím solární energie a pokračuje s energií ze sítě, pokud je to potřeba, aby se udržela minimální hodnota ECO nabíjení, stanovená uživatelem.

·      Režim Eco +: Kombinace solární energie a energie ze sítě. Uživatel určí minimální přebytek energie, který je potřebný k započetí nabíjení. Pokud je tato hodnota menší než 6 A, nedostatek proudu se doplní z elektrické sítě.

·      Režim Solar Only: V tomto režimu nabíjení probíhá pouze z vlastní vyrobené energie. Minimální požadovaná hodnota je 6 A. Pokud je k dispozici méně přebytečné energie než 6 A, nabíječka zůstane v režimu "Pozastaveno".

Více o solárním nabíjení.

 


Kontaktujte nás