Nová dotační podpora na instalaci fotovoltaických systémů

V České republice se otevírají nové dotační možnosti pro instalaci fotovoltaických systémů, a to jak na střechy, tak i na zem.

V České republice se otevírají nové dotační možnosti pro instalaci fotovoltaických systémů, a to jak na střechy, tak i na zem. Tato iniciativa má podporovat výstavbu fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 5 MWp a nad 1 MWp.

Dotace jsou určeny na financování následujících prvků:

- Fotovoltaické panely

- Střídače

- Bateriová úložiště

- Elektrolyzér

- Odborný technický dozor 

Tři dotační výzvy

1. Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kWp – 5 MW s vlastní spotřebou

Příjem žádostí: 1. března 2024–31. října 2024

Alokace: 3 miliardy Kč

Předmětem podpory bude pořízení:

• Fotovoltaických panelů,

• měničů,

• akumulace energie,

• elektrolyzéru na výrobu vodíku,

• a dalších nezbytných investic souvisejících s realizací projektu.

Kdo může zažádat?

Stávající nebo budoucí držitelé licence na výrobu energie (malé, střední i velké

podniky, obce, příspěvkové organizace obcí apod.).

Míra podpory?

·      Maximální míra podpory – do 50%

·      Podpora je poskytována ex-post (tzn. zpětně).

2. Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp

Příjem žádostí: 15. května 2024–10. září 2024

Alokace: 4 miliardy Kč

Předmětem podpory bude pořízení:

• Fotovoltaických panelů,

• měničů,

• akumulace energie,

• elektrolyzéru na výrobu vodíku,

• a dalších nezbytných investic souvisejících s realizací projektu. 

Kdo může zažádat?

Stávající nebo budoucí držitelé licence na výrobu energie (malé, střední i velké

podniky, obce, příspěvkové organizace obcí apod.)

Míra podpory?

·      Maximální míra podpory – do 50%

·      Podpora je poskytována ex-post (tzn. zpětně).

3. Výzva RES+ č. 3/2024 – Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách

Příjem žádostí: 1. března 2024–31. října2024

Alokace: 1 mld. Kč.

Předmětem podpory bude pořízení:

• Fotovoltaických panelů,

• měničů,

• akumulace energie,

• vynucené investice do renovací konstrukcí střech,

modernizace elektroinstalace,

• zavedení energetického managementu,

• projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Kdo může zažádat?

Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů

Českého statistického úřadu.

Míra podpory?

• 75 % celkových způsobilých výdajů

• Podpora je poskytována ex-post (tzn. zpětně).

A jak vám pomůžeme my?

Vyřídíme připojení do distribuční sítě . Nezapomeňte, že to může trvat až 3 měsíce, tak se nám neváhejte co nejdříve ozvat!


Kontaktujte nás