Řešení rizik spojených s vysokými hladinami CO2 v interiéru

Nedávný průzkum ukázal, že Češi si jsou stále málo vědomi rizik spojených s vysokými hladinami CO2 v interiéru svých domovů.

Nedávný průzkum ukázal, že Češi si jsou stále málo vědomi rizik spojených s vysokými hladinami CO2 v interiéru svých domovů. Zatímco 75 % lidí bere v úvahu kvalitu vzduchu ve svém prostředí, pouze třetina populace si uvědomuje nebezpečí, které mohou představovat zvýšené hladiny oxidu uhličitého.

Co se stane při překročení doporučené hladiny CO2 v interiéru?

Podle průzkumu by měla být maximální doporučená hladina CO2 v interiéru kolem 1 000 ppm. Při jejím překročení se mohou objevit nepříjemné symptomy, jako jsou bolesti hlavy, únava a snížená schopnost soustředění. Extrémní případy s hladinami nad 5 000 ppm pak mohou dokonce vést k vážným zdravotním problémům, včetně ztráty vědomí.

Navzdory tomu má však jen malá část populace povědomí o doporučené maximální hladině CO2 v interiéru, která se pohybuje od 1 200 do 1 500 ppm. Mnozí lidé si mylně myslí, že ideální hladina by měla být nižší než 1 000 ppm.

Je zřejmé, že správná ventilace je klíčová pro udržení zdravého vnitřního prostředí. Ale jak říká průzkum, více než pětina Čechů nedodržuje zásady efektivního větrání. Někteří z nich se spoléhají na dlouhodobé větrání s polootevřenými okny, zatímco jiní větrají pouze krátce.

Rekuperace je řešením

Řešením těchto problémů může být také rekuperace. Hlavní předností rekuperace je vyšší kvalita vzduchu v obývaných prostorech, a tím i lepší kvalita života. Čerstvý vzduch je potřebný pro správné okysličování, jeho nedostatek vede k únavě, bolestem hlavy nebo poruchám spánku. A nemáme na mysli centralizované jednotky, u kterých je nutno provést instalaci vzduchotechnických rozvodů. Existuje i decentralizované rekuperační jednotky, jako je například rekuperace Leaf. Rekuperace Leaf nabízí efektivní řešení v případě, že již máte postavený dům, byt či jiný prostor, protože nemusíte myslet na již zmiňované vzduchotechnické rozvody.

Leaf lze instalovat klasicky do stěny nebo do ostění oken, což je skvělá novinka. Rekuperační jednotka tak na fasádě nemusí být ani vidět. Nicméně rekuperace Leaf je velmi minimalistická svým rozměrem i vzhledem, a tak se nemusíte bát, že by narušovala vzhled fasády.

Tímto způsobem mohou lidé dosáhnout zlepšení kvality vzduchu ve svém domově a minimalizovat rizika spojená s vysokými hladinami CO2, aniž by museli investovat do nákladných a komplikovaných systémů.

Jako bonus lze rekuperaci Leaf připojit k chytrému řízení Loxone a rekuperace se tak bude pouštět zcela automaticky na základě hladiny CO2 ve vzduchu.


Kontaktujte nás