Jak penzion využívá odpadní teplo ze sklárny?

Pod sklárnou je umístěno speciální zařízení na akumulaci tepla, které využívá kamenný prach a kapiláry pro průtok teplé vody.

Miniserver Loxone řídí technologii sklárny a distribuci odpadního tepla

Majitel sklárny a penzionu hledal efektivní řešení pro řízení nejen rekreační části, ale i technologického vybavení sklárny s využitím přebytečného tepla. Miniserver Loxone se stal klíčovým prvkem pro efektivní hospodaření s energiemi.

Základní řídící jednotka Miniserver Loxone

Základní řídicí systém Miniserveru spravuje osvětlení, přístupové systémy, regulaci větrání, ovládání oken, stínění, vytápění a chlazení. Sklářská pec je významným technologickým prvkem s vlastní regulací. Miniserver Loxone monitoruje a řídí energetické špičky a nadprodukci tepla, což přispívá k optimalizaci provozu.

Sklářská pec

Energeticky náročná sklářská pec je hlídána Miniserverem Loxone, který zajišťuje správu špičkového odběru energie a odpojuje nepotřebné spotřebiče, aby nedošlo k narušení provozu. Přebytečné teplo je efektivně využíváno v celém areálu. Minisrver shromažďuje a analyzuje data o teplotě a množství akumulovaného tepla v různých částech sklárny a optimalizuje distribuci tepla do okolních budov.

Zemní akumulátor s kamenných prachem

Pod sklárnou je umístěno speciální zařízení na akumulaci tepla, které využívá kamenný prach a kapiláry pro průtok teplé vody. Teplo je přenášeno do zemního akumulátoru prostřednictvím sběrného systému kapilár umístěných v podlaze, stěnách a ve stropě.

Pro efektivní řízení čerpadel, ventilů a sběr teplot je využíváno rozhraní Loxone Modbus RTU a teplotních čidel Dallas DS18B20. Řízení vzduchotechniky využívá servopohony Belimo LM230A a komunikaci s větráním a rekuperací zajišťuje rozhraní Modbus RTU.

Mozek celého systému

Miniserver Loxone je nejen řídicí jednotkou, ale i mozkem celého systému, který umožňuje efektivní využití tepla a energetickou úsporu. Tato realizace byla detailně popsána v článku časopisu Automa, který se zaměřil na veškeré technologické aspekty.

Rezervujte si termín