Energetický paradox roku 2024

V roce 2023 Česká republika zažila velký boom, který se týkal zejména podpory ve formě dotací na pořízení tepelného čerpadla. Rokem 2024 se otevřela nová kapitola energetického sektoru, která s sebou přinesla nečekané komplikace.

V roce 2023 Česká republika zažila velký boom, který se týkal zejména podpory ve formě dotací na pořízení tepelného čerpadla. Rokem 2024 se otevřela nová kapitola energetického sektoru, která s sebou přinesla nečekané komplikace pro všechny, kteří se nechali unést vlnou dotací a nátlakem ze strany médií. 

Mnoho uživatelů tepelných čerpadel také zjistilo, že jejich domy nejsou správně dimenzovány pro efektivní fungování těchto zařízení. Panika zachvátila trh a nyní se řada uživatelů tepelných čerpadel může ocitnout v nepříjemné situaci.

Neočekávaný nárůst nákladů

Prodeje tepelných čerpadel v roce 2023 výrazně stouply z 3 000 prodaných zařízení na 40 000. Tento boom, kterému se domácnosti s nadšením uchýlily jako k ekonomickému a ekologickému zdroji vytápění, nyní přináší neočekávaný boomerang v podobě nárůstu nákladů. Čerpadla, která byla považována za klíč k udržitelnému vytápění, se stávají jedním z nejvíce dotčených aktérů zvýšení regulované složky za energie.

Nejvíce zasažené skupiny

Podle nedávné analýzy se domácnosti vlastnící tepelná čerpadla stanou jednou z nejvíce zasažených skupin, pokud jde o nárůst poplatků za distribuci elektřiny. Tento nárůst přesahuje 140 procent a představuje značnou finanční zátěž pro majitele čerpadel. Distribuční sazba D57d, specificky určená pro domácnosti využívající tepelná čerpadla k vytápění, se v roce 2024 výrazně zvýšila, což znamená, že domácnosti budou platit za každou spotřebovanou megawatthodinu mnohem více než dříve.

Nárůst distribuční složky u dvou největších distributorů přesahuje 100 procent (ČEZ hlásí nárůst o 143 %). To znamená, že zatímco domácnosti minulý rok platily necelých 180 korun za megawatthodinu, letos to může být až 438 korun. Pro majitele tepelných čerpadel to může znamenat nárůst nákladů o více než 10 tisíc korun ročně.

Paradoxně, nárůst nákladů není omezen pouze na distribuční sazby. Můžeme pozorovat i výrazný meziroční nárůst platby za jističe, což je jev, který se v minulosti nevyskytoval. Tento nárůst je zvláště patrný u sazby D57d, kde dochází k 15% nárůstu, zatímco v minulosti se pohyboval pouze okolo 2 procent.

Pokud právě vy stojíte před volbou zdroje vytápění, a chcete využít obnovitelného zdroje, zvažte pořízení FVE v kombinaci s elektrickým vytápěním v podobě folií.