Může dojít k přetížení sítě při nabíjení elektromobilu?

Se vzrůstajícím počtem elektromobilů na silnicích se zvyšuje i spotřeba elektrické energie, což může vést k přetížení sítě rodinného domu nebo i třeba obchodního střediska. Pokud však zkombinujete elektromobil s nabíjecí stanicí, který dokáže spotřebu elektřiny optimalizovat, máte vyhráno.

Se vzrůstajícím počtem elektromobilů na silnicích se zvyšuje i spotřeba elektrické energie, což může vést k přetížení sítě rodinného domu nebo i třeba obchodního střediska. Pokud však zkombinujete elektromobil s nabíjecí stanicí, který dokáže spotřebu elektřiny optimalizovat, máte vyhráno.

Přetížení sítě v důsledku rostoucí elektrifikace

Elektrická síť na distribuční úrovni (například na úrovni města) se může dostat do přetížení v důsledku rostoucí elektrifikace, a to hlavně v případě, pokud neuvažujete o řízení nabíjení pomocí inteligentních řešení.

Fotovoltaická elektrárna a nabíjení z přebytků

S rostoucím množstvím obnovitelných zdrojů, jako je solární energie z FVE, se objevují problémy: Slunce svítí, FVE vyrábí dostatek energie, ale spotřeba domu je v daný moment nízká, vyrobené přebytky se vrací zpět do sítě, což způsobuje přetížení. Tento problém vedl k regulacím ohledně zasílání přebytků zpět do sítě z domácností v mnoha zemích. Je to zkrátka ztráta zelené energie – to je ovšem velká škoda.

Elektromobily jsou skvělým řešením výše uvedených problémů, protože nabíjecí výkon lze řídit pomocí konkrétních nástrojů pro správu energie. To umožňuje instalaci více nabíjecích stanic, aniž by došlo k ohrožení elektrické sítě. Na trhu existuje řada inteligentních nástrojů pro řízení energie, ale v tomto článku chceme zdůraznit dvě konkrétní řešení: Vyvažování zátěže (Load balancing) a dynamické řízení výkonu (DLM).

Vyvažování zátěže a dynamické řízení výkonu

Na nabíjecích místech, kde má síť omezenou kapacitu, může instalace nabíjecích stanic zvýšit riziko výpadků. To platí i pro oblasti s vysokým podílem výroby obnovitelné energie. To vše může omezit nabíjení EV. Nakonec byste museli investovat do rozsáhlých renovací vašeho odběrného místa a drahých elektroinstalačních úprav. S funkcí vyvažování zátěže tomu lze jednoduše předejít, protože nabíjecí stanice hlídá špičkový odběr a nikdy jej nepřesáhne. Dynamické řízení výkonu optimalizuje nabíjení EV na základě kapacity sítě a výroby energie (například z FVE). Spotřeba energie nabíjecí stanice je pak regulována na plánované bázi.

Díky vyvažování zátěže a dynamickému řízení výkonu mohou majitelé elektromobilů naplánovat nabíjení na dobu, kdy je to pro ně nejvhodnější. Jinými slovy, elektrická vozidla jsou vždy nabíjena v správný čas. U majitelů FVE to bude třeba ve chvíli, kdy má elektrárna přebytky.

Řešení těchto problémů je tudíž prosté – stačí si pořídit nabíjecí stanici, která nejenom, že umí spolupracovat s FVE, ale také má funkce vyvažování zátěže a dynamické řízení výkonu. Vy tak nemusíte mít obavy, že by došlo k přetížení sítě.