Fotovoltaika patří na střechu, ne na balkon

V poslední době roste zájem o malé fotovoltaické elektrárny na balkony bytových domů. Fotovoltaika už není jen výsadou rodinných domů, ale její instalace na balkony má své komplikace a nevýhody.

V poslední době roste zájem o malé fotovoltaické elektrárny na balkony bytových domů. Fotovoltaika už není jen výsadou rodinných domů, ale její instalace na balkony má své komplikace a nevýhody.

Fotovoltaika na střeše vs. na balkonech 

Na první pohled může balkonová fotovoltaika vypadat jako ideální řešení. Ovšem umístit panely na balkon ve správném úhlu a konstrukčně je správně zajistit není jednoduché. Dále je potřeba mít správnou elektroinstalaci, zapojení a protipožární ochranu. Chcete-li fotovoltaiku připojit do sítě, musí to provést elektrikář s revizní zprávou a musíte mít smlouvu o připojení, jinak riskujete pokutu, v hroším případě může dojít k požáru. Navíc potřebujete souhlas sousedů, protože zasahujete do vnější podoby budovy.

Efektivita balkonové a střešní fotovoltaiky

Ideální sklon panelů je 30–33°. Pokud jsou panely umístěny na svislou fasádu či balkon s úhlem 90°, jejich účinnost se výrazně sníží, i když je slunečný den. V zimních měsících, kdy je slunce nízko, může větší sklon pomoci, ale celková produkce bude stále omezená.

Názory distributorů na balkonovou fotovoltaiku

Průzkum mezi distributory ukázal, že žádostí o připojení balkonových fotovoltaik je zatím málo. Na druhé straně, plochá střecha paneláku je pro instalaci fotovoltaických panelů ideální. Díky speciálním nosným konstrukcím lze panely umístit do optimálního úhlu a orientace, což maximalizuje výrobu elektřiny. Velká plocha střechy umožňuje instalaci velké elektrárny s vysokým výkonem. Na takovou instalaci lze čerpat dotaci, která pokryje až 50 % nákladů, což umožní instalaci dvakrát větší solární elektrárny a dosažení dvakrát vyšších úspor. Pokud byste výrobu z fotovoltaické elektrárny chtěli na bytovém domě ještě zefektivnit, lze také instalovat tzv. energetický management, který optimalizuje distribuci elektrické energie.

Bezpečnostní rizika balkonových solárů

Fotovoltaické panely na balkon lze snadno zakoupit v hobby marketech a nainstalovat svépomocí. Je však nutné, aby instalaci provedl elektrikář proškolený na práci s těmito technologiemi. Pokud si fotovoltaiku nainstalujete sami a dojde k požáru, pojišťovna bude při likvidaci škody požadovat revizní zprávu elektroinstalace.

Je také potřeba zvážit, zda panel nespadne. Zábradlí s panely se výrazně zatíží a zvyšuje se odpor větru, což může vést k poškození majetku nebo zranění.

Souhlas vlastníků bytů

Pro instalaci fotovoltaiky na dům stačí souhlas nadpoloviční většiny majitelů bytů. Vyrobenou elektřinu pak mohou mezi sebou dělit díky připojení přes vůdčí odběrné místo a následnému sdílení energie podle alokačního klíče. Fotovoltaika vyrábí elektřinu primárně pro společné prostory a jednotlivé byty mohou využívat přebytečnou energii. Taková elektrárna může mít, ale nemusí, bateriové úložiště.

Pokud s instalací fotovoltaiky souhlasí 100 % vlastníků bytů, není nutné slučovat odběrná místa. Elektřina z fotovoltaiky směřuje primárně do jednoho vůdčího odběrného místa, a přebytky se poté rozdělují do jednotlivých bytů.

Instalace fotovoltaiky na střechy paneláků přináší oproti balkonovým instalacím mnoho výhod – vyšší efektivitu, bezpečnost a možnost čerpat dotace. Balkonová fotovoltaika může být atraktivní, ale má mnoho rizik a omezení. Proto je ideálním místem pro fotovoltaické panely střecha, kde mohou přinést maximální užitek pro všechny obyvatele domu.