Elektroprojekce pro společnost ŽĎAS

Naše spolupráce se společností ŽĎAS zahrnuje kompletní několikastupňové dokumentace pro povolení a realizace FVE elektráren včetně souvisejících zařízení.

Naše spolupráce se společností ŽĎAS zahrnuje kompletní několikastupňové dokumentace pro povolení a realizace FVE elektráren včetně souvisejících zařízení. Připravujeme podrobné technické výkresy, schémata a specifikace i pro distribuční řízení a energetický management. Věnujeme se také autorskému dozoru staveb. 

Součástí dodávky projektové dokumentace jsou například:

Dokumentace pro provedení stavby FVE (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, dokumentace objektů a technických a technologických zařízení), rozložení panelů, výkres konstrukcí FVE, výkres stringování, jednopólová schémata přenosu energie, výkresy kabelového vedení DC, schémata kabelového vedení DC, výrobní schéma a výkres rozvaděčů AC, uzemnění, návrh bleskosvodu atd.

Naše spolupráce se společností ŽĎAS zahrnuje i navrhování a implementaci distribučních systémů pro efektivní přenos elektrické energie z fotovoltaických elektráren do distribuční sítě. Provádíme plánování a instalaci měřicích zařízení a ochranných prvků, abychom zajistili správné fungování celé soustavy.

Poskytujeme také odborná poradenství a konzultace v oblasti návrhu, instalace a provozu fotovoltaických elektráren a distribučních sítí. S radostí řešíme technické otázky a poskytujeme doporučení pro optimalizaci výkonu a spolehlivosti solárních systémů.

Místo realizace: CZ, Jihomoravský kraj - Brno
Rok realizace: 2024